Juridiske forhold og boligkøb gennem Panorama Homes

Panorama Homes Network

  • Home
  • Juridiske forhold og boligkøb gennem Panorama Homes

Juridiske forhold og boligkøb gennem Panorama Homes

Panorama Homes Network ledsager dig i alle faser af køb og overdragelse af fast ejendom med tinglysningskontoret. 

Vi hjælper dig med at få dit skøde over i dit navn. Skødet er det officielle dokument, der dokumentere ejerskab af en ejendom. 

Når du har besluttet at købe en ejendom, hjælper vi dig til at åbne en bankkonto i en lokal bank. 

Som køber giver du os "fuldmagt", som bemyndiger os til at udføre alle formaliteter i forbindelse med dit køb på dine vegne. 

Disse er: 

- Alle procedurer med tinglysningskontoret for at registrere skødet i dit navn 
- Registrering af din ejendom i kommunen (Iskan) 
- Betaling af juridiske afgifter og gebyrer 
- Registrering af vand- og elmåler 
- Forsikring af din nye ejendom 
- Deltage i ejerforeningsmøder (hvis der er en ejerforening). 

Ejendommens ejer og køber underskriver en kontrakt. Dette er en officiel kontrakt. Dette dokument vil indeholde oplysninger om betalingsbetingelser. 

En edsvoren oversætter vil blive krævet.(Dette kun hvis man IKKE har afgivet en fuldmagt) 

Andre omkostninger

  • Tinglysningsgebyr udgør 4 % af den offentlige vurdering. Beløbet der vises på skødet (Tapu) er lavere end den reelle værdi og ligger som regel mellem 1.000€ og 2.000€
  • Gebyr for officiel autoriseret oversætter ved notaren koster ca 50 €, og på tinglysningskontoret ligeledes omkring 50 €. 
  • Fuldmagt koster omkring 175 €. 
  • Registrering af ny elmåler ca. 150€ - for omregistrering ved køb ca. 25€ (betales kun 1 gang).
  • Tilslutning af ny vandmåler ca. 100€ - for omregistrering ved køb ca. 25€ (betales kun 1 gang).
  • Ejendomsskat er 0,1% af ejendommens værdi, og bestemmes af kommunen og betales inden udgangen af maj hvert år. 


Latest Blogs

Looking for a dream home?

We can help you realize your dream of a new home