Cikcilli
CİKCİLLİ APARTMENT
 • برای فروش
149,000 €

CİKCİLLİ APARTMENT

 • 2 اتاق خواب
 • 2 حمام
 • 110 m² مساحت
CİKCİLLİ APARTMENT 2
 • برای فروش
149,000 €

CİKCİLLİ APARTMENT 2

 • 2 اتاق خواب
 • 1 حمام
 • 110 m² مساحت
CİKCİLLİ GALAXY 3 APARTMENT
 • برای فروش
199,000 €

CİKCİLLİ GALAXY 3 APARTMENT

 • 2 اتاق خواب
 • 2 حمام
 • 135 m² مساحت
DALAVIDA CIKCILLI PENTHOUSE
 • برای فروش
239,000 €

DALAVIDA CIKCILLI PENTHOUSE

 • 3 اتاق خواب
 • 2 حمام
 • 190 m² مساحت
CİKCİLLİ ORANGE GARDEN PENTHOUSE
 • فروخته شده
[فروخته شده]

CİKCİLLİ ORANGE GARDEN PENTHOUSE

 • 3 اتاق خواب
 • 2 حمام
 • 190 m² مساحت
 • برای فروش
149,000 €

CİKCİLLİ APARTMENT

 • 2 اتاق خواب
 • 2 حمام
 • 110 m² مساحت
 • برای فروش
149,000 €

CİKCİLLİ APARTMENT 2

 • 2 اتاق خواب
 • 1 حمام
 • 110 m² مساحت
 • برای فروش
199,000 €

CİKCİLLİ GALAXY 3 APARTMENT

 • 2 اتاق خواب
 • 2 حمام
 • 135 m² مساحت
 • برای فروش
239,000 €

DALAVIDA CIKCILLI PENTHOUSE

 • 3 اتاق خواب
 • 2 حمام
 • 190 m² مساحت
 • فروخته شده

CİKCİLLİ ORANGE GARDEN PENTHOUSE

 • 3 اتاق خواب
 • 2 حمام
 • 190 m² مساحت

به دنبال خانه ای رویایی هستید؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم تا مکان ایده آل خود را پیدا کنید